Top
مجتمع پسرانه سپهر هم اکنون تحت مدیریت جناب آقای علیرضا تورانیان است.
 
 
از سال 1374 معاونت آموزشی راهنمایی پسرانه سپهر را بر عهده گرفتند و سال های متمادی مسائل آموزشی راهنمایی پسرانه سپهر را راهبری نمودند.
 
در سال 1391 در راستای تغییرات ساختاری مدارس سپهر، دبستان، راهنمایی و دبیرستان پسرانه سپهر تحت عنوان مجتمع پسرانه به فعالیت خود ادامه دادند.
مجتمع پسرانه سپهر تحت مدیریت جناب آقای حسین یحیائیان فعالیت های خود را آغاز نمود. 
 
 
در سال تحصیلی 1392 جناب آقای یحیائیان به سمت معاونت اداره ی آموزش و پرورش منطقه یک تهران نائل آمدند و جناب آقای نوید عهده دار مسئولیت ایشان در مجتمع پسرانه شدند.
 
در سال 1393 مدیریت مجتمع پسرانه سپهر به جناب آقای باقری سپرده شد. در ادامه راه از سال 1400 مدیریت مجتمع بر عهده آقای تورانیان قرار گرفته شد.