Top
 
مجتمع پسرانه سپهر با الهام و استناد به "سرلوحه ی فعالیت های مدارس سپهر" که توسط جمعی از کارشناسان امر تعلیم و تربیت تدوین و به تایید ریاست محترم موسسه فرهنگی سپهر معرفت رسید، اهداف آموزشی، پرورشی و پژوهشی خود را تنظیم کرده و بر این اساس برنامه ریزی در ابعاد مختلف تعلیم و تربیت برای مقاطع مختلف دانش آموزی را در دستور کار خود قرار داد.
 
مسئولین این مجموعه ی فرهنگی همواره می کوشند تا با بهره مندی از نیروهای متخصص و مجرب، تدقیق در برنامه ریزی، مدیریت زمان و امکانات و فعال نمودن انجمن های مختلف علمی و شوراها و نیز استفاده از پتانسیل و استعدادهای ارزشمند والدین ارجمند، بهترین شرایط پرورش و رشد و ساعات شاد علمی و تربیتی را برای فرزندان عزیز خود رقم بزنند.